Stockholm Asfaltering

Underhållsfri asfaltering

Det finns ingen asfaltering som är helt underhållsfri, eftersom asfalt utsätts för slitage och behöver underhållas för att hålla sig i gott skick. Men det finns vissa typer av asfaltbeläggningar som kräver mindre underhåll än andra.

En typ av asfaltbeläggning som anses ha lägre underhållskrav är porös asfalt. Denna typ av asfalt har porer i ytan som tillåter vatten att passera igenom och absorberas i marken under, vilket minskar risken för pölar och plötsliga översvämningar. Porös asfalt är också mer motståndskraftig mot skador orsakade av frätande ämnen som oljor och kemikalier, vilket minskar behovet av reparationer.

Andra faktorer som kan bidra till att minska behovet av underhåll är att bygga en bra dränering för att undvika stående vatten och använda högkvalitativ asfalt som har goda egenskaper när det gäller motståndskraft mot slitage och sprickbildning.

Men oavsett vilken typ av asfaltbeläggning som används, är det viktigt att genomföra regelbundet underhåll för att förlänga livslängden på ytan och minska risken för kostsamma reparationer i framtiden.

Senaste inläggen

Kontakta oss

Nicklas
Samordnare

Telefon: 08-505 17 079
offert@stockholm-asfaltering.se

Vill du bli kontaktad?