Stockholm Asfaltering

Totalentreprenad, vad är det egentligen?

Totalentreprenad är en typ av entreprenadavtal inom bygg- och anläggningsbranschen. Det innebär att en entreprenör ansvarar för hela byggprocessen från planering och projektering till färdigställande och överlämnande av det färdiga projektet till beställaren.

En totalentreprenör tar på sig ansvaret för att koordinera och genomföra alla delar av projektet, inklusive val av underentreprenörer, inköp av material och hantering av eventuella tillstånd och tillståndsgivande myndigheter. I utbyte mot detta ansvar tar totalentreprenören ut en totalentreprenadkostnad som inkluderar alla kostnader för projektet.

Totalentreprenader är vanligt förekommande vid stora byggprojekt där det finns ett behov av en hög grad av koordinering och samordning mellan olika delar av byggprocessen. Detta kan hjälpa till att säkerställa att projektet genomförs effektivt och inom budget, samtidigt som det minimerar risken för förseningar och kvalitetsproblem.

Senaste inläggen

Kontakta oss

Nicklas
Samordnare

Telefon: 08-505 17 079
offert@stockholm-asfaltering.se

Vill du bli kontaktad?